Fincom Group

Fincom Group reprezentuje skupinu tří samostatných akciových společností s většinovým českým kapitálem, které působí na trzích s informačními a komunikačními technologiemi.


Do této skupiny patří Fincom International, Fincom Materna Communications a Fincom DayNet. Díky synergii činností svých dceřinných společností, nabízí Fincom Group unikátní telekomunikační řešení se speciálně přizpůsobenými produkty nejen na českém a slovenském trhu, ale i v Polsku, Řecku, Maďarsku, Bělorusku, Turecku a Jižní Africe.


Hlavní obchodní činností společnosti Fincom International, a.s. je vývoj, výroba a prodej komunikačních zařízení pod značkou Microcom. Pod touto tradiční značkou společnost uvádí na trhy střední a východní Evropy datově komunikační produkty pro všechny komerčně dostupné technologie přenosu dat. Od roku 2002 je produktové portfolio Microcom doplněno o komoditu zaměřenou speciálně na telekomunikační trh. Fincom International tak svým zákazníkům nabízí zařízení, která přináší do domácností i firem moderní technologie pro pevné telefonní linky, jako je např. Fixed SMS.


Technologie fixních SMS na trzích střední a východní Evropy zajišťuje společnost Fincom Materna Communications, která v této oblasti zaujímá výsadní postavení. Vytváří komunikační řešení populární messagingové technologie (SMS, MMS), funguje jako content agregátor a slouží jako uzlový bod pro posílání krátkých textových zpráv.


Fincom DayNet nabízí telekomunikační produkty a služby. Kombinací silného zázemí své mateřské společnosti a mnohaletých zkušeností svého týmu prodejců, je Fincom DayNet významnou společností, která na českém trhu poskytuje profesionální služby v oblasti přímého prodeje vybraných internetových tarifů s telekomunikačními a datovými produkty.